İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak bir yandan bankacılık sektörünün gelişimine katkı sağlarken, bir yandan da toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz. Toplumun sorumluluklarının farkında olarak yaşamına devam etmesi gerektiğine, bunun bir parçasının da öz değerleri nesilden nesile doğru bir şekilde taşımak olduğuna inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm sosyal sorumluluk projelerinde, çalışanlarımızın da desteğini arkamıza alarak topluma fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışanların gönülden sahiplendiği projelerle kültürel mirasımızı yaşatıp, gelecek nesillere bu değerleri bırakmayı hedefliyoruz.

Kuveyt Türk bugüne dek Türkiye’nin tarih ve kültür mirasını koruma amaçlı birçok restorasyon projesini üstlendi, kitap, belgesel gibi birçok kalıcı eser bıraktı.  “Şehrin simge yapılarını korumak ve tarihin izlerini muhafaza etmek” sorumluluğuyla yürüttiği restorasyon çalışmaları arasında, İstanbul’un benzersiz silüetini oluşturan tarihi yapıların içinde çok özel bir yeri olan ‘Ortaköy Büyük Mecidiye Camii’, yine İstanbul’da bulunan ‘Azapkapı Saliha Sultan Sebili ve Çeşmesi’ ve ‘Bursa Kozahan Şadırvanı’ yer alıyor.

Ortaköy Büyük Mecidiye Camii Restorasyonu

İstanbul’un kimliğini önemli bir katkısı olan, inşası Osmanlı Dönemi’nin sonlarına, yani 19. yüzyılın ortalarına tekabül eden Büyük Mecidiye Camii, Kuveyt Türk’ün desteğiyle 3 yıl süren çalışmaların ardından 2014 yılında restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı. Restorasyonu amacına yakışır şekilde titizlikle ve özenle sürdürülen Camii tarihi dokusuna uygun bir şekilde yenilendi. Restorasyon çalışmaları sadece mevcut yapıyı yenilemekle kalmadı aynı zamanda Büyük Mecidiye Camii’nin ve inşa edildiği dönemden beri şahit olduğu toplumların tarihinin ve kültürünün izlerini yeniden ortaya çıkardı.  

Saliha Sultan Sebili ve Çeşmesi Restorasyonu  

Kuveyt Türk’ün kaybolmaya yüz tutmuş tarihi varlıkları topluma kazandırmak amacıyla restorasyonunu üstlendiği bir diğer eser ise İstanbul Azapkapı Saliha Sultan Sebili ve Çeşmesi oldu. 18. yüzyılın meydan çeşmesi ve sebil birleşiminin en güzel örneklerinden birisi olan Saliha Sultan Çeşmesi, 1732-33 yıllarında Hassa Mimarbaşı Kayserili Mustafa Ağa tarafından, Lale Devri üslubuyla inşa edilmişti. Çeşme 2006 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle restore edilerek çeşmelerinden yeniden su akar hale getirildi.

Bursa Kozahan Şadırvanı Restorasyonu

Bursa Kozahan Şadırvanı’nın restorasyonu ise 2008 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kontrolünde Kuveyt Türk Katılım Bankası tarafından gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında cami ve şadırvan aslına uygun olarak restore edildi. Ulucami ile Orhan Cami arasındaki geniş sahada bulunan Koza Han, mimar  Abdül-ula bin Pulad Şah tarafından tasarlanmış, 1492 yılında, II. Bayezid tarafından yaptırılmıştı.