Arama Yapın

Yatırım Hesabı

.

Kuveyt Türk Mobil üzerinden Yatırım Hesabı açmak ve birikimi güçlendirmek hiç olmadığı kadar kolay!

Birikimlerinizi büyütmek ister misiniz? Kuveyt Türk Yatırım Hesabı ile yatırımlarınıza istediğiniz gibi yön verebilir ve birikimlerinize değer katabilirsiniz.

Yatırım Hesabı Nedir?

Birikimlerini sermaye piyasalarında değerlendirmek isteyen müşterilere sunulan bir hesap türüdür. Bu hesap aracılığıyla katılım esaslı hisse senedi, yatırım fonu ve kira sertifikası gibi sermaye piyasası ürünlerinin alım satımını gerçekleştirebilir, uzun vadede yüksek oranlarda kâr elde edebilirsiniz.

Yatırım Hesabı Nasıl Açılır?

Kuveyt Türk Mobil üzerinden dakikalar içinde yatırım hesabınızı açabilirsiniz. İsterseniz İnternet Şubesi’ni kullanarak ya da Kuveyt Türk şubelerine giderek de işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım Hesabı Özellikleri

Yatırım Hesabı’na kolay ve hızlı şekilde sahip olabilir ve birikimlerinizi değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

 • İşlem yapmanızı sağlayan tüm ürünler danışma kurulumuz onaylıdır.
 • Hisse senedi işlemlerini Vakıf Yatırım aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
 • Seçtiğiniz Yatırım Hesabı ürünü için yasal kesintiler olabilir, belirlenen oranlarda komisyon vermeniz gerekebilir.

Yatırım Hesabı Avantajları

Kuveyt Türk Yatırım Hesabı avantajları şu şekildedir:

 • Seçeceğiniz hesap türüne göre yatırımlarınızı istediğiniz zaman nakde dönüştürerek kullanabilirsiniz.
 • Yatırımlarınız için en güncel değerleri ve kâr-zarar oranlarını takip edebilirsiniz.
 • Alım satım işlemlerinizi, Kuveyt Türk Mobil üzerinden istediğiniz an, istediğiniz yerde gerçekleştirebilirsiniz.

Yatırım Hesabı Çeşitleri

Kuveyt Türk’ün sunduğu üç farklı çeşit Yatırım Hesabı’ndan size uygun olanı tercih edebilirsiniz:

 • Yatırım fonu
 • Hisse senedi
 • Kira sertifikası

Yatırım Hesabı’na Hangi Kanallardan Başvuru Yapılabilir?

Yatırım Hesabı’nızı Kuveyt Türk Mobil üzerinden ücretsiz olarak açabilirsiniz. İsterseniz İnternet Şubesi’ni kullanabilir ya da şubelerimize giderek işlem yapabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım Hesabı açılışlarında ücret alınır mı?

Hayır. Yatırım hesabı açılırken, sizin adınıza Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesap için oluşan masraflar dahil olmak üzere herhangi bir açılış ücreti veya hesap işletim ücreti alınmamaktadır.

Hisse senedi işlemlerinde hangi aracı kurumla çalışıyorsunuz?

Müşterilerimizin hisse senedi işlemleri Vakıf Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri nedir?

Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, yatırım kuruluşunun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

 • İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları,
 • Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması,
 • Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması gerekmektedir. 

Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde sadece ikinci bentteki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir.

Yatırım kuruluşları yani bankalar ve aracı kurumlar tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur. Yatırım kuruluşları müşterilerin, profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri müşteriden talep etmekle ve Kurulun belge ve kayıt ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen süreyle saklamakla yükümlüdür.

Nitelikli Yatırımcı kimdir?

''Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişiler'' kanunda nitelikli yatırımcı olarak tanımlanmaktadır.

Uygunluk Testi nedir?

Uygunluk Testi, bankamız tarafından pazarlanan ya da sizin tarafınızdan talep edilen ürün ya da hizmetin size uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için yapılan testtir. Bu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınız tespit edilir. Özellikle alım satıma ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında genel müşterilere Uygunluk Testi yapılır.

Aşağıdaki durumlarda ise Uygunluk Testi’ne gerek yoktur:

 • Tefas’ta işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları ve kısa vadeli yatırım fonları katılma payları
 • Hazine Müşteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve diğer teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören kamu borçlanma araçları

Seçtiğiniz yatırım amaçlarına bağlı olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleriniz hakkında bilgi vermeniz gerekir. Ayrıca yaşınız ve mesleğiniz, eğitim durumunuz, geçmişte gerçekleştirdiğiniz sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığıyla ilgili de bilgi vererek Uygunluk Testi’nin en doğru sonuçları vermesini sağlayabilirsiniz.

Uygunluk Testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin uygun olmadığı, size yazılı olarak bildirilir. Bu durumda yatırım kuruluşu, söz konusu ürün ya da hizmete yönelik olarak genel yatırım tavsiyesinde bulunamaz.

Bazı durumlarda ise ürün ya da hizmetin size uygun olup olmadığı belirlenemez ya da olumsuz bildiriye rağmen ürün ya da hizmeti almak isteyebilirsiniz. Bu durumda; ad, soyad ve imzanızla birlikte “Uygunluk Testi Sonucuna Rağmen İşlem Yapma Talebi” dokümanı vermeniz gerekir. Bu aşamadan sonra ilgili piyasalarda işlem yapmayı talep etmeniz halinde söz konusu piyasalarda, yönlendirme ve genel yatırım tavsiyesi almadan işlem yapabilirsiniz.

Yatırım Fonu nedir?

Yatırım Fonu, yatırım yaptığınız sermaye piyasası araçları (Hisse Senedi, Kira Sertifikası vb.) ve altın gibi kıymetli madenlerin bütünüdür.

Hisse (pay) Senedi nedir?

Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir. Bir anonim şirketin payına sahip olarak şirkete ortak olabilirsiniz.

Kira Sertifikası (Sukuk) nedir?

Kira Sertifikası ya da sukuk, bir varlığa sahip olma veya ondan yararlanma hakkını gösteren, belirli periyotlarda sabit veya değişken getiri elde etmenizi sağlayan, ikincil piyasalarda alım satıma konu edilebilen sermaye piyasası ürünüdür.

Genel müşteri ve profesyonel müşteri arasında ne fark var?

Profesyonel müşteri, kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder. Profesyonel müşteri olarak kabul edilmeniz için aşağıdaki kriterleri karşılamanız gerekir:

a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar

b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar

c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar

ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar

d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar

e) Talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler

Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler ise genel müşteri kabul edilir.

Profesyonel müşteriyseniz, Gayrimenkul Yatırım Fonlarına veya Serbest Fonlara yatırım yapabilirsiniz. Genel müşteri sınıfında bir yatırımcıysanız, bu ürünlerin alımını yapmanız mümkün değil. Ek olarak, profesyonel müşteri olduğunuzda Uygunluk Testi’ne tabi tutulmanıza gerek yoktur.

Talebe dayalı profesyonel müşteri nedir?

Genel müşteriyseniz, aşağıdaki kriterlerden en az ikisini karşılamanız durumunda profesyonel müşteri gibi talepte bulunabilirsiniz:

1) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmanız

2) Nakit mevduatlarınızın ve sahip olduğunuz sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıklarınızın toplamının 1.000.000 Türk lirası tutarını aşması

3) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olmanız veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olmanız veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olmanız

Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde sadece ikinci bentteki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir.

Yatırım kuruluşları, yani bankalar ve aracı kurumlar tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Tabi olduğunuz sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise sınıfınızı etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür.

Birikimlerinizi kazanca nasıl dönüştüreceğinizi mi düşünüyorsunuz? Hemen Kuveyt Türk Mobil’den ihtiyaçlarınıza uygun yatırım hesabını açarak tasarruflarınızı kazanca dönüştürün!